Jak wycenić halę stalową, aby uniknąć kosztów dodatkowych podczas budowy?

3/03/2022

Jako firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w budowie hal oraz producent i projektant konstrukcji stalowych bardzo często spotykamy się z problemem jaki Inwestorzy mają na etapie porównania ofert. Z jednej strony generalni wykonawcy proponują ryczałtową wycenę całości prac „pod klucz” obwarowaną zapisami, które w praktyce oznaczają koszty dodatkowe. Z drugiej, firmy zajmujące się tylko częścią zakresu przesyłają oferty najczęściej niemożliwe do porównania. Ani jednym, ani drugim nie można się dziwić. Generalni wykonawcy proponując cenę bez potwierdzenia wielu informacji muszą zarządzać ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych kosztów i zapisami umownymi dzielą go między siebie a inwestora. Wykonawcy wyspecjalizowani w części zakresu mają za to określony model biznesowy i choć szczegółowo opisują zawartość ofert to zmuszeni są robić wyłączenia charakterystyczne tylko dla swojej praktyki.

Wycena na budowy hali etapie koncepcji.

Ilość informacji, jakimi dysponujemy na etapie koncepcji jest zdecydowanie za mała, by otrzymać atrakcyjną i równocześnie ryczałtową cenę budowy. Jeśli budowa nowej hali nie jest inwestycją pozostającą bez wpływu na płynność naszej firmy to prawdopodobnie będziemy szukali wykonawcy, który zaproponuje uczciwą cenę i przejrzysty model współpracy. Tak naprawdę wycena na etapie początkowych prac projektowych jest wskazana, ale jeśli nie wybieramy współpracy w modelu zaprojektuj-buduj to należy ją zrobić ze świadomością prawidłowości jakimi rządzi się kosztorysowanie budowlane.

Realną i konkurencyjną wycenę danego zakresu prac jest w stanie przygotować firma zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem. Dla przykładu w STALION odpowiemy na pytanie na temat kosztów konstrukcji stalowej i obudowy hali mając do dyspozycji nawet odręczny szkic. Z dodatkowo dołączonymi badaniami gruntu odpowiemy tez na pytanie o koszt prac fundamentowych, który powinno się zawsze łączyć z kosztem hali w porównaniach. Wynika to z dużego doświadczenia i zasobów w postaci konstruktorów oraz wytwórni konstrukcji stalowych. Podobnie firma specjalizująca się w zagospodarowaniu terenu i przyłączach zewnętrznych będzie w stanie realnie wycenić swój zakres prac, a doświadczeni instalatorzy doradzą i wycenią rozwiązania w obrębie ogrzewania, wentylacji, oświetlenia itd. Takie podejście wymaga pomocy architekta, który podzieli zakres na części, ale tak naprawdę spokojnie możemy zacząć od porównania ze sobą kosztów budowy hali z fundamentami i posadzką, gdyż będzie to największy składnik końcowej ceny.

Porównanie ofert na budowę hali stalowej.

Dobrze wykonana praca we wczesnej fazie projektowania zdecydowanie ułatwia późniejsze porównanie ofert. Wyceny koncepcji powinny dać odpowiedź na pytanie co do optymalnej technologii budowy samej hali oraz jej posadowienia. Mając przemyślane spadki dachu, rozstawy słupów, poziom zero ze względu na ukształtowanie terenu i kilka innych kluczowych dla kosztów budowy aspektów, możemy dobrze doprecyzować pozostałe wymagania i w otrzymanych wycenach znajdziemy wspólny mianownik.

W dobrze opisanym zakresie oferty koniecznie powinny się znaleźć również ewentualne wyłączenia łączące się z danymi pracami. Mając świadomość tego co jest w ofercie oraz faktu, że zakresy budowlane przenikają się, porównanie powinno się sprowadzić tak naprawdę do kilku pozycji.

Hala stalowa z fundamentami, posadzką, obudową, stolarką, ślusarką i akcesoriami to pierwsza i najważniejsza kwestia. Jeśli nie dysponujemy projektem wykonawczym fundamentów to nie warto wyceniać ich w oderwaniu od konstrukcji, gdyż są to zakresy ściśle ze sobą powiązane i oszczędność w jednym miejscu generuje koszt w drugim. W zakres prac ziemnych i fundamentowych powinna też wchodzić posadzka, gdyż znajdująca się pod nią podbudowa to znaczący koszt prac.

Prace zewnętrzne to zakres łączący się z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w obrębie działki inwestycyjnej, gdyż finalnie wszystkie rury, zbiorniki i kable znajdą się pod drogami, placami i terenami zielonymi. Podobnie prace instalacyjne wewnętrzne i wykończeniowe jeśli planujemy część socjalną to zakres mocno połączony.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o kosztach eksploatacji. Warto zrobić ich analizę z projektantem przed wyborem konkretnych rozwiązań. Budowa to inwestycja, która ma się zwrócić w czasie, a czas to również koszt eksploatacji.

Sprawdź również Ile kosztuje budowa hali stalowej wraz z biurem?

Doradzamy jako partner biznesowy.
Udana realizacja inwestycji to obustronny sukces.

Copyright © Stalion 2024

Projekt i realizacja sideline.pl