Budowa hali produkcyjnej a magazynowej – różnice o których należy pamiętać! Cz. 2

11/02/2022

Jaki powinien być dostęp światła dziennego w halach magazynowych i produkcyjnych?

To zagadnienie łączy się z poprzednim, bo tak naprawdę ilość światła dziennego wpadającego do hali ma bezpośredni związek z ludźmi w niej pracującymi, kosztami budowy i kosztami codziennej eksploatacji.

Hale – zarówno magazynowe, jak i produkcyjne powinny mieć dostęp światła dziennego dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Ilość okien lub świetlików określają normy, jednak to opis projektu budowlanego i doświadczenie projektanta są kluczowe w doborze właściwych rozwiązań. Wystarczy powiedzieć, że w hali produkcyjnej o powierzchni 2000 m2 z pracującymi na stałe wewnątrz ludźmi powinniśmy mieć teoretycznie 250 m2 okien lub świetlików, ale równocześnie możemy być zwolnieni z tego wymogu, jeśli projektant uzasadni to wykorzystywaną technologią.

Brak świetlików, które są najtańszym sposobem na dostarczenie promieni słońca do wnętrza oznacza również brak mostków cieplnych. Faktem jest, że świetliki z poliwęglanu mają parametry izolacyjności daleko odbiegające od tych, którymi charakteryzują się płyty warstwowe, drzwi, bramy czy nawet okna. Ciepło dostarczone do hali najczęściej poprzez nadmuch z nagrzewnic wędruje pod dach i ucieka bez większych przeszkód. Nawet najlepsze na rynku świetliki mają parametry 2-3 krotnie gorsze od 3-szybowych okien, dlatego łatwo spotkać skrajne opinie o tym, że są one nieekonomiczne i należy unikać świetlików.

Nie trzeba jednak być biegłym w przepisach BHP by dojść do wniosku, że taka hala będzie wymagała dodatkowego oświetlenia. I tutaj nikt poza projektantem hali nie podejmie się odpowiedzi na pytanie, czy straty ciepła i związane z nimi koszty ogrzewania będą wyższe, niż opłaty za oświetlenie przy hali bez dostępu do światła dziennego. Koszty eksploatacji hali o powierzchni powyżej 1000 m2 to kilkadziesiąt tysięcy zł miesięcznie – dobry projekt dostosowany do rzeczywistego przeznaczenia może być w dłuższej perspektywie nawet przewagą konkurencyjną.

Wysokość i konstrukcja hali magazynowej i produkcyjnej.

Gdy mówimy o różnicach między halami magazynowymi i produkcyjnymi nie możemy nie wspomnieć o wysokości i optymalizacji konstrukcyjnej budowanego obiektu. Hale stalowe mają wiele plusów, ale jednym z najważniejszych są możliwości jakie konstruktor ma kreując układ konstrukcyjny. W zależności od zastosowanych przekrojów i połączeń może on zaprojektować optymalny w kosztach budowy obiekt dostosowany do specyficznych wymagań inwestycji, w przeciwieństwie do dość wąskiego wachlarza opcji jakie daje w ramach rozsądnych kosztów budownictwo tradycyjne.

Hale magazynowe będą w większości zastosowań wysokie, aby zmaksymalizować ilość miejsc paletowych w kubaturze. Będą się też charakteryzowały zoptymalizowanym do planowanego systemu magazynowania układem konstrukcyjnym. Mogą mieć bardzo duże i elastyczne w podziale powierzchnie będące wielokrotnością optymalnej siatki podparć. Nie zawsze będziemy w stanie na etapie projektu wskazać docelowy system regałów, dlatego ważne jest projektowanie hali magazynowej tak, by pozostawiała swobodę w przypadku ewentualnej zmiany koncepcji.

Za to hala produkcyjna będzie zazwyczaj niższa i wybaczy ewentualne słupy podpierające uzasadnione optymalizacją konstrukcji. Większe niż 25 m rozpiętości hal stalowych bez podparć wewnętrznych przestają być optymalne i dobrze jest w oparciu o rozmieszczenie maszyn i stanowisk roboczych zastanowić się, czy mają one wpływ na codzienne funkcjonowanie. Podparcia wewnątrz hali bezpośrednio wpływają na koszt budowy obniżając go, ale tylko jeśli są dobrze zaprojektowane. Zbyt częste podpieranie np. co 10-12 m to już nie optymalizacja, a komplikacja i zwiększenie kosztów wynikające najczęściej z zastosowania przez projektantów i wykonawców nieoptymalnych przekrojów elementów konstrukcyjnych.

Hala magazynowo-produkcyjna?

To możliwe, ale jak łatwo wywnioskować z powyższego, będzie obarczone szeregiem kompromisów. W każdym rodzaju działalności poszczególne czynniki będą miały inną wagę, ale koniec końców może okazać się, że najlepiej oddzielić wyższą halę magazynową od niższej produkcyjnej, w której dodatkowo znajdą się pomieszczenia socjalne. Połączenie funkcji może okazać się szczególnie opłacalne, jeśli w działalności niezbędne jest wykorzystanie suwnic. Jedna dobrze dobrana suwnica może obsługiwać zarówno magazyn surowców, jak i stanowiska produkcyjne i magazyn wyrobów gotowych. Kluczowe jest projektowanie z naciskiem na optymalizację rozwiązań i kosztów w perspektywie obejmującej zarówno budowę, ale i eksploatację.

Zobacz również pierwszą część wpisu na temat różnic między halą magazynową a produkcyjną! – Budowa hali produkcyjnej a magazynowej – różnice o których należy pamiętać! Cz. 1

Doradzamy jako partner biznesowy.
Udana realizacja inwestycji to obustronny sukces.

Copyright © Stalion 2024

Projekt i realizacja sideline.pl