Budowa hali produkcyjnej a magazynowej – różnice o których należy pamiętać! Cz. 1

4/02/2022

Czy przeznaczenie hali stalowej jest kluczowe w procesie jej projektowania?

Teoretycznie projektowanie i budowa hali stalowej z przeznaczeniem magazynowym nie powinny specjalnie różnić się od budowy takiej samej hali z przeznaczeniem produkcyjnym. Hala w konstrukcji stalowej obudowana płytami warstwowymi lub blachą trapezową mogłaby z powodzeniem być magazynem płodów rolnych jak i wytwórnią opakowań kartonowych. Często nawet spotykamy funkcjonujące w przeznaczonych do wynajęcia starych halach różne działalności pod jednym dachem. Z punktu widzenia codziennej praktyki w wielu przypadkach będzie to norma, niemniej takie kwestie są dobrze uregulowane w przepisach i weryfikacja następuje zazwyczaj w momencie, gdy dochodzi do wypadku lub zdarzenia losowego. Do odmowy wypłaty odszkodowania za ubezpieczony towar lub maszyny dochodzi m.in. w sytuacji, gdy działalność odbywa się w przestrzeni niezgodnej z obowiązującymi przepisami. A warto pamiętać, że w przypadku nowych obiektów, które nie zostały dodatkowo dostosowane, przeznaczenie to opisane jest w projekcie budowlanym.

Aby jednak nie skupiać się na mętnej materii przepisów i norm, lepiej omówić liczne argumenty ekonomiczne i funkcjonalne przemawiające za projektowaniem dobrze przemyślanej, ale wciąż elastycznej hali stalowej.

Jak ciepło powinno być w hali produkcyjnej, a jak zimno może być w magazynowej?

Hale stalowe charakteryzują się typową ze względu na właściwości konstrukcji stalowej technologią obudowy ścian i dachu. Najczęściej w halach produkcyjnych są to płyty warstwowe a w halach magazynowych blacha trapezowa lub wspomniane płyty o zróżnicowanych grubościach. Na dachach spotkamy też systemy izolacji membranowych, ale nazwa ta odnosi się tylko do nowoczesnego pokrycia termozgrzewalną membraną PCV, pod którą znajdziemy standardowe izolacje termiczne, paraizolacje i blachę trapezową. Budowa hali stalowej obudowanej płytami warstwowymi to obecnie najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. I to nie tylko w odniesieniu do kosztów samej budowy, ale również gdy uwzględnimy koszty w perspektywie kilku lat. Właśnie koszty eksploatacji są jednym z najważniejszych argumentów za doborem izolacji hali w zgodzie z jej przeznaczeniem.

Hala stalowa i jej odpowiednia temperatura w zależności od zastosowania!

W hali produkcyjnej z definicji będą pracowali ludzie. Pod warunkiem, że nie zastąpimy ich robotami, lub nie są nadludzko wydajni, to można założyć, że będą przebywali wewnątrz dłużej niż 4 godziny. To obliguje nas do utrzymania wewnątrz hali temperatury minimum 12 st. C, a najczęściej 16 st. C. Nawet, jeśli uznamy, że charakter wykonywanej pracy pozwala, aby temperatura w hali nie spadała poniżej 12 stopni C, to musimy liczyć się z ogrzewaniem całej kubatury. Z tego właśnie powodu hale produkcyjne są najczęściej obudowywane płytami warstwowymi z grubsza izolacją. Im lepiej izolowana hala, tym mniejsze wahania temperatury wewnątrz co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne, ale równocześnie pozwala zminimalizować efekt nagrzewania w upalne dni. Należy oczywiście pamiętać, że w pomieszczeniach socjalnych hali wymagana będzie wyższa temperatura.

W hali magazynowej, w której pracownicy nie będą przebywali dłużej niż 4 godziny (lub niemal wcale), nie ma potrzeby aż tak dobrej izolacji. W skrajnych przypadkach możemy nawet zrezygnować z izolowania hali jeśli duże wahania temperatury nie będą przeszkadzały składowanym towarom lub materiałom. W takich sytuacjach wystarczają hale obudowane blachą trapezową, ale warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że poza różnicami temperatur w nieizolowanej hali nie mamy również ochrony przed skraplaniem pary wodnej. Jeśli skraplanie może mieć negatywny wpływ na składowane towary lepiej zastosować choćby warstwę antykondensacyjną na dachu.

Dobra izolacja hali magazynowej, w której pracownicy przebywają sporadycznie może nawet wyeliminować potrzebę wykorzystywania dodatkowego ogrzewania. Ze względu na kubaturę magazynów ten składnik kosztów eksploatacji wykreślony z bilansu może dać nam wielokrotnie większe oszczędności, niż zastosowanie tańszej płyty warstwowej. Nie jest to jednak jedyny składnik tego równania. W hali występują jeszcze drzwi, bramy, okna i świetliki.

Zobacz również drugą część wpisu na temat różnic między halą magazynową a produkcyjną! – Budowa hali produkcyjnej a magazynowej – różnice o których należy pamiętać! Cz. 2

Doradzamy jako partner biznesowy.
Udana realizacja inwestycji to obustronny sukces.

Copyright © Stalion 2024

Projekt i realizacja sideline.pl