Koszt budowy hali magazynowej w Małopolsce

6/06/2024

Budowa hal magazynowych w Polsce podlega przepisom prawa budowlanego, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę jeśli potrzebna jest przestrzeń większa niż garaż i często mylnie rozumiana jest jako budowa obiektu tymczasowego. Hale magazynowe w konstrukcji stalowej są każdorazowo dostosowywane do strefy śniegowej i wiatrowej. Projekt hali magazynowej zawiera obliczenia statyczne i podpisuje się pod nim konstruktor.

Dokładnie tak samo wygląda budowa hali magazynowej w Małopolsce. Jest to kompleksowy proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania, wyboru odpowiedniej konstrukcji oraz współpracy z doświadczonym wykonawcą, podkreślając etapy i procesy poprzedzające fizyczną budowę na miejscu.

W tym artykule omówimy kluczowe aspekty związane z budową hali magazynowej na terenie powiatów Małopolski, takie jak planowanie, różne typy konstrukcji, etapy budowy oraz wybór wykonawcy. To, ile kosztuje budowa hali może się znacznie różnić w zależności od lokalizacji, typu hali, rozmiaru oraz dodatkowych instalacji i wykończenia wnętrz, co podkreśla znaczenie profesjonalnego doradztwa w szacowaniu kosztów.

Wprowadzenie do tematu budowy hal magazynowych w Małopolsce

Hale magazynowe, w tym logistyczneodgrywa kluczową rolę w kontekście gospodarki Małopolski, a budowa obiektów tego typu przyczynia się do rozwoju infrastruktury magazynowej w regionie. W kolejnych sekcjach artykułu przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając m.in. koszt budowy hali magazynowej , proces projektowania hali oraz różne typy konstrukcji stalowej stosowane w Małopolsce w zależności od ukształtowania terenu.

Przygotowanie dokładnego projektu budowlanego hali magazynowej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności hal stalowych z przepisami oraz standardami bezpieczeństwa. Dodatkowo, koszty budowy hali magazynowej w Małopolsce są zależne od wielu czynników, w tym od zmiennych cen materiałów budowlanych, warunków zabudowy , lokalizacji magazynu, nachylenia dachu wymaganego w warunkach zabudowy lub planie miejscowym, kosztów dodatkowych instalacji i wykończenia, oraz innych zakresów związanych z budową i wyposażeniem magazynu.

Hala magazynowa – kiedy jest to obiekt typowy?

Magazyny o lekkiej konstrukcji stalowej to kluczowe elementy infrastruktury logistycznej, które służą do przechowywania towarów, surowców czy produktów gotowych do wysyłki. Hala magazynowa charakteryzuje się przede wszystkim dużą, wolną od słupów powierzchnią, która pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni z uwzględnieniem konkretnego układu funkcjonalnego.

Hale magazynowe są najczęściej wyposażone w odpowiednie systemy regałowe, oświetleniowe oraz wentylacyjne, które zapewniają optymalne warunki dla przechowywanych towarów. Ważnym aspektem jest również wyposażenie hali w dodatkowe elementy takie jak dźwigi, drzwi, doki załadowcze, okna czy świetliki, a także budowa części socjalno-biurowej i kwestia zagospodarowania terenu wokół magazynu, co jest kluczowe dla zapewnienia optymalnych warunków magazynowania.

Budowa hali magazynowej – prace projektowe i koncepcja

Będąc na etapie projektu hali magazynowej rozpoczynamy od koncepcji zagospodarowania działki, która uwzględnia zarówno ukształtowanie terenu, zapisy miejscowego planu jak i potrzeby inwestora oraz specyfikę działalności z uwzględnieniem rozbudowy.

Następnie, na podstawie koncepcji, tworzony jest projekt budowlany i techniczny hali, który uwzględnia takie aspekty jak: wymiary, układ przestrzenny, rodzaj konstrukcji stalowej, systemy instalacyjne oraz wyposażenie.

Ważnym elementem planowania budowy hali magazynowej jest również analiza lokalizacji, która powinna uwzględniać dostępność infrastruktury transportowej, możliwość rozbudowy obiektu w przyszłości oraz sprawdzenie, czy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co jest kluczowe dla określenia dozwolonego użytkowania terenu i jasnych warunków zabudowy.

Uzyskanie pozwolenia na budowę hali magazynowej

Projektując halę magazynową w Małopolsce najlepiej współpracować z lokalnymi projektantami znającymi specyficzne ograniczenia i interpretacje urzędowe. Architekt potrzebuje mapy do celów projektowych, upoważnienia i listy potrzeb inwestora.

Opracowując koncepcję przestrzenną, która uwzględnia rozmieszczenie poszczególnych elementów hali, takich jak strefy magazynowe, produkcyjne czy biurowe należy współpracować ze strażą pożarną. Po zatwierdzeniu koncepcji, sporządzane są szczegółowe rysunki techniczne oraz dokumentacja projektowa, niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgromadzenie dokumentacji to skomplikowany proces, ale znający przepisy prawa budowlanego projektant z firmy budującej hale jest w stanie zapewnić wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w czasie 65 dni.

Budowa hali magazynowej – aspekty techniczne

Budowa hali w Małopolsce oznacza przede wszystkim konstrukcje stalowe. Niezależnie, czy są to hale przemysłowe, czy magazynowe to szybki proces inwestycyjny jest argumentem podstawowym.

Rozważając zalety i wady tego rodzaju hal nie sposób nie mówić o kwestiach technicznych, a co za tym idzie wpływie danych rozwiązań na koszt budowy hali magazynowej. Kluczowe znaczenie dla tego, ile kosztuje metr kwadratowy hali stalowej ma właśnie projekt techniczny i zawarte w nim schematy konstrukcji stalowej i fundamentów.

Co powinniśmy wiedzieć przed zakupem działki?

Hale stalowe to obecnie jedne z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w Małopolsce. Ich budowa opiera się na wykorzystaniu stalowych elementów konstrukcyjnych, do których potrzeba właściwych fundamentów. Wykonanie fundamentów i ich koszt zależy w dużej mierze od gruntu, a to jaki jest można sprawdzić zlecając badania geologiczne jeszcze przed zakupem.

Warto również sprawdzić, czy mapa do celów projektowych działki nie zawiera ograniczeń wykorzystania jej powierzchni. Są nimi linie zabudowy, sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi itp. Często pozwolenie na budowę okazuje się trudne do uzyskania przez sąsiedztwo. To aspekt, na który nie ma wpływu projektant i może nawet wymusić budowę w innym miejscu.

Hale produkcyjne z częścią magazynową

Budowa hali produkcyjnej o dwóch funkcjach różni się nieco od budowy typowej hali magazynowej. W przypadku hal przemysłowych nie tak istotne jak kubatura obiektu są jego walory funkcjonalne. W związku z tym, konstrukcja hali przemysłowej musi być dostosowana do specyfiki prowadzonej działalności, często uwzględnia suwnicę, jest niższa niż wymaga hala magazynowa. Wpływa to na rozstaw słupów, wybór płyt warstwowych oraz dobór wyposażenia obiektu.

Co do zasady nie jest ekonomicznie uzasadniona budowa hali magazynowej z częścią produkcyjną w obiekcie o jednej wysokości. Kluczowe znaczenie mają koszty związane z eksploatacją wysokiej hali produkcyjnej a nie sama inwestycja w budowę. Hala magazynowa najczęściej nie wymaga stałej pracy ludzi i nie musi być dodatkowo ogrzewana. Przeciwnie hala produkcyjna, której obudowa z płyt warstwowych powinna być lepsza, a ogrzewanie zapewniać pracownikom komfortowe warunki pracy.

Ile kosztuje budowa hali magazynowej w Małopolsce

Budowa hali magazynowej w Małopolsce będzie się różniła w wielu przypadkach od realizacji w innych regionach ze względu na ukształtowanie terenu, opady śniegu i dostępność działek inwestycyjnych.

Budowa hali w konstrukcji stalowej to jednak wciąż najbardziej ekonomiczne rozwiązanie budowy budynku mającego być halą magazynową. Proces budowlany i związane z nim koszty obejmują wiele etapów, począwszy od projektowania, przez wznoszenie hali i biurowca, aż po finalne prace wykończeniowe zagospodarowania terenu.

Budowa hali i poszczególne etapy realizacji angażują kapitał w różnym stopniu i lokalizacja ma często znaczący wpływ na kwotę stanowiącą koszt budowy hali magazynowej.

Koszt budowy na metr kwadratowy – dlaczego nie mówi wszystkiego

W branży budowlanej wciąż dobrze się ma podawanie ceny za metr kwadratowy obiektu lub hali. Nie jest to niestety wskaźnik, który pozwala podejmować decyzje inwestycyjne.

To, ile kosztuje budowa hali wynika często z czynników niezwiązanych z samym budynkiem czy jego funkcją. Przykładowo, wykonanie fundamentów może być dwukrotnie droższe jeśli badania geologiczne wykażą nasypy niebudowlane. Prace instalacyjne pochłoną czasem dodatkowo kilkaset tysięcy złotych, jeśli staniemy przed potrzebą budowy zbiorników wody do sieci hydrantowej lub zbiorników retencyjnych wody deszczowej. Takich przykładów jest więcej a w przypadku ceny podawanej za metr kwadratowy zawsze pojawią się dodatkowe koszty budowy hali, które się w niej nie zawierają.

Ceny terenów inwestycyjnych w Małopolsce są coraz wyższe a ich dostępność spada, dlatego do budowy hal wykorzystuje się lokalizacje często trudniejsze niż w innym miejscu Kraju. Inwestycja na działce o dużej powierzchni jest łatwiejsza i tańsza, niż kiedy plac budowy jest wąski, nie ma dostępu do drogi publicznej lub infrastruktury.

W przypadku uzyskiwania pozwolenie na budowę na tego typu działce zdecydowanie powinno się współpracować nie tylko z projektantem, ale przede wszystkim z wykonawcą.

Jak optymalizować koszt budowy hali?

Koszt budowy w przypadku hali uzależniony jest w dużej mierze od projektu budowlanego a ten wynika poniekąd z tego jakie ograniczenia mamy na działce. Najlepsza metodą obniżania kosztów budowy obiektu magazynowego jest projektowanie go na działce dopasowanej do sposobu funkcjonowania budynku. Jeśli magazyn ma mieć doki załadunkowe a nasza działka spadek to naturalnym jest wykorzystanie ukształtowania terenu do ich umiejscowienia.

Częstym błędem w projektowaniu hal jest przesadne dostosowywanie jej do indywidualnych potrzeb. Dodanie suwnicy do projektu magazynu może zwiększyć poziom kosztów budowy hali magazynowej o 20% do 30%, a zastosowanie jej w całej powierzchni budynku często jest nieuzasadnione.

Budowa hali magazynowej o powierzchni 1000 m2 – koszt

Uzyskanie realnego kosztu budowy hali każdorazowo wymaga analizy działki, projektu budowlanego i uzgodnienia zakresu. Najistotniejszy jest zakres, gdyż mówiąc o hali o powierzchni 1000 metrów kwadratowych nie wiemy nic o zagospodarowaniu terenu, instalacjach zewnętrznych, przyłączach czy zjazdach z drogi publicznej.

Optymalnie zaprojektowana hala magazynowa będzie miała konstrukcję stalową, ramową, ocieplenie z płyt warstwowych i stolarkę dopasowaną do funkcji. W przypadku wysokich wymagań ochrony ppoż. możemy rozważyć konstrukcje mieszaną, czyli słupy żelbetowe i stalowe kratownice jako dźwigary dachu, jednak taki układ będzie raczej przeznaczony do wielkopowierzchniowych centrów logistycznych budowanych na wynajem.

Przyjmując, że grunt na działce jest nośny i umożliwia bezpośrednie posadowienie stóp fundamentowych a teren nie wymaga podniesienia to koszt budowy hali o powierzchni 1000 m2 w zakresie bez instalacji wyniesie ok. 1,3-1,5 mln zł. Instalacje w budynku magazynowym przy założeniu, że są standardowe stanowić będą ok 30% wartości prac budowlanych. Ceny wykonania dróg i placów należy wyliczyć indywidualnie gdyż ich koszt zależ od typu, profilu terenu, jakości gruntu i przede wszystkim ilości.

Wybór wykonawcy hali w Małopolsce

Wybór odpowiedniego wykonawcy hal magazynowych w Małopolsce jest kluczowy aby osiągnąć sukces polegający na budowie w terminie i bez przekroczenia budżetu. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie firmy, jakość oferowanych usług oraz referencje od poprzednich klientów. Nie jest powiedziane, że potrzebujemy generalnego wykonawcę, gdyż w konkretnym przypadku optymalnym finansowo może być realizowanie inwestycji w systemie pakietowym, a w innym wybór modelu zaprojektuj-zbuduj gdzie oddajemy wykonawcy również uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wybór wykonawcy hali – o co pytać?

Podczas wyboru dobrej firmy od budowy hal produkcyjnych lub magazynowych, warto zadać kilka kluczowych pytań, które pomogą ocenić kompetencje potencjalnego specjalisty od hal stalowych:

 • Jakie doświadczenie ma firma w budowie hal stalowych?
 • Jakie technologie i materiały stosuje firma w swoich realizacjach?
 • Czy firma posiada referencje od poprzednich klientów?
 • Jakie są modele współpracy, terminy realizacji oraz koszty inwestycji?
 • Jak wygląda umowa, zaliczki, gwarancje i serwis?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą na wybór wykonawcy, który spełni oczekiwania inwestora oraz zapewni wysoką jakość wykonania hali magazynowej.

Rola generalnego wykonawcy w procesie budowy

Generalny wykonawca pełni kluczową rolę w procesie budowy hali magazynowej. Jeśli zdecydujemy się na oddanie mu pełnego zakresu to odpowiada za koordynację prac na każdym etapie budowy, zarówno przygotowania, jak i realizacji inwestycji. W ramach świadczonych usług budowlanych, generalny wykonawca zobowiązany jest do:

 • przygotowania terenu pod budowę,
 • wykonania fundamentów i posadzki przemysłowej,
 • montażu konstrukcji stalowej i obudowy z płyt warstwowych,
 • instalacji systemów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych,
 • Wykonania dróg, parkingów i placów oraz zagospodarowania terenu,
 • przeprowadzenia kontroli jakości oraz odbiorów technicznych.

Nie musimy zlecać generalnemu wykonawcy pełnego zakresu i zdecydować się na realizację pakietową, jednak warto by cała hala wraz z fundamentami była w jednych rękach a nad całością inwestycji czuwał jeden kierownik budowy.

Wybór odpowiedniego generalnego wykonawcy jest kluczowy dla sukcesu inwestycji, gdyż to od jego kompetencji zależy jakość wykonania oraz terminowość realizacji hali magazynowej.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z budową hali magazynowej w Małopolsce. Przedstawiliśmy różne typy konstrukcji hal magazynowych, takie jak hale stalowe czy część magazynowa obiektu hali przemysłowej. Omówiliśmy również etapy budowy hali magazynowej, od projektowania po finalne kontrole. Wskazaliśmy na ważność wyboru odpowiedniego wykonawcy oraz usług budowlanych niezbędnych przy budowie hali magazynowej.

Najczęściej Zadawane Pytania:

Ile trwa budowa hali magazynowej 500 m2:

Od podpisania umowy z wykonawcą, który zajmie się dostawą i montażem hali wraz z obudową z płyt warstwowych do zakończenia obróbek blacharskich nie potrzeba więcej niż 4 miesięcy, z czego połowa z tego to czas potrzebny na przygotowanie projektów wykonawczych i prefabrykację konstrukcji hali.

Gotowe konstrukcje hal magazynowych – gdzie zamówić?

Każda konstrukcja hali powinna być zoptymalizowana do konkretnej lokalizacji, jakości gruntu, warunków klimatycznych i obciążeń technicznych. Z tego względu jeśli szukamy gotowych, typowych konstrukcji stalowych warto kontaktować się bezpośrednio z producentem, np. firmą STALION z Krakowa.

Jaka wysokość hali magazynowej jest optymalna?

Standardowa wysokość hali przeznaczonej do wysokiego składowania to 12 m w kalenicy. Oznacza to, że przy zastosowaniu konstrukcji z blachownic możemy uzyskać wewnątrz ponad 11 m miejsca na składowanie. W przypadku kratownic będą one ograniczały wysokość składowania poniżej 10 m.

Jeśli chcemy uniknąć wysokiego składu wystarczy hala o wysokości 8-9 m. Ważne, aby zastosować w niej konstrukcję umożliwiającą jak najmniejszy spadek dachu co ogranicza koszt eksploatacji i zwiększa kubaturę użytkową.

Doradzamy jako partner biznesowy.
Udana realizacja inwestycji to obustronny sukces.

Copyright © Stalion 2024

Projekt i realizacja sideline.pl