Optymalizacja kosztu budowy hali – ile kosztuje budowa hali i jak obniżyć cenę za metr?

5/10/2023

Budowa hali produkcyjnej czy magazynowej jest procesem, który wiąże się z wieloma różnymi wydatkami. W złożoności całego zamierzenia, jakim jest budowa hal przemysłowych, łatwo jest więc o poniesienie dużych, często nadmiernych kosztów. Optymalizacja kosztów budowy – pod tym pojęciem kryje się bardzo istotny krok podczas planowania inwestycji. Optymalizacja w trakcie budowy jest kluczowa, aby zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów finansowych. Na sumaryczny koszt wybudowania hali ma wpływ wiele czynników. 

1. Projekt inwestycji

Pierwszym krokiem jest dokładne zaplanowanie oraz zaprojektowanie inwestycji. Projekt tworzony jest przy ścisłej współpracy Inwestora oraz projektanta, aby już na początku uniknąć zbędnych kosztów budowy hali. Pozwala to uniknąć kosztownych zmian projektowych na etapie realizacji. 

2. Konstrukcja stalowa

Znaczącym kosztem budowy hali jest odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji stalowej, która spełnia wymogi obciążeń (śnieg, wiatr, eksploatacja). Wybór odpowiednich wymiarów hali oraz rozstawu ram – na podstawie obowiązujących wytycznych, może znacząco obniżyć koszt budowy hali.

3. Klasa pożarowa obiektu

Kolejnym ważnym krokiem, którego nie można pominąć, jest określenie klasy pożarowej obiektu. Dokonuje się go na podstawie obliczeń uwzględniających ilość oraz rodzaj składowanych wewnątrz hali materiałów. Znaczącym kosztem przy budowie hali jest potrzeba zabezpieczenia pożarowego konstrukcji stalowej oraz odpowiedni dobór obudowy (gdy gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej przekracza 500 MJ/m2), alternatywnie można zaproponować zastosowanie systemu klap oddymiających. Warto porównać oba koszty, umożliwiając tym samym obniżenie kosztów budowy hali.

4. Obudowa hali

Dobór odpowiedniej obudowy może również zaważyć na tym ile będzie nas kosztować wybudowanie hali. W oparciu o wymaganą temperaturę wewnątrz hali oraz obowiązujące współczynniki przenikania ciepła dobieramy odpowiednią grubość płyt warstwowych, oraz materiał, z jakiego będzie wykonany ich rdzeń (m.in. PIR, wełna, EPS). Współczesny rynek oferuje wiele rozwiązań obudowy ścian oraz dachu hali, nie zawsze jednak najdroższe materiały są najlepszym wyborem. Warto rozważyć dostępne opcje i wybrać materiały spełniające wymagania projektu.

5. Akcesoria hali

Na sumaryczny koszt budowy hali ma również wpływ dobór odpowiedniego wyposażenia dodatkowego hali. W tym miejscu bardzo ważne jest rozsądne podejście nie skupiające się tylko na cenie produktu przy zakupie, ale także na odpowiednio długiej gwarancji bezawaryjnego funkcjonowania.

6. Zarządzanie

Na etapie budowy hali istotne jest skuteczne zarządzanie projektem. Planowanie, kontrola kosztów, działanie zgodnie z harmonogramem prac oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów na bieżąco może pomóc w uniknięciu opóźnień i nadmiernych kosztów.

Podsumowując, optymalizacja kosztów budowy hali stalowej wymaga starannego planowania, świadomych decyzji projektowych oraz efektywnego zarządzania projektem. Wybór odpowiednich materiałów, wykonawcy i technologii może pomóc w osiągnięciu celu minimalizacji kosztów, niezależnie od skali projektu. Dbanie o efektywność energetyczną i stałą kontrolę finansów to kluczowe elementy udanej budowy hali stalowej.

Doradzamy jako partner biznesowy.
Udana realizacja inwestycji to obustronny sukces.

Copyright © Stalion 2024

Projekt i realizacja sideline.pl