Jak wybrać projektanta hali stalowej by uniknąć błędów?

10/09/2019

Temat projektowania hali stalowej składa się z kilku etapów. W zależności od tego, jak bardzo precyzyjna jest początkowa wizja, można go poprowadzić co najmniej dwoma drogami. W każdym przypadku będziemy potrzebowali projektanta, biura projektowego lub oferującego projektowanie wykonawcy. Niezależnie od typu hali jaką planujemy zbudować, argumenty za wyborem konkretnego kierunku będą nieco inne – warto jednak mieć świadomość kilku zagadnień, które powinny pomóc w podjęciu lepszej decyzji.

Hale w konstrukcji stalowej projektowane z konkretnym przeznaczeniem. Raczej nie zdarza się, aby planowana nawet pod wynajem hala, miała spełniać wymagania zarówno stawiane obiektom magazynowym, produkcyjnym oraz handlowym łącznie. Właśnie rozwiązania funkcjonalne i komunikacyjne są pierwszymi, a także najistotniejszymi etapami projektu i choć na początku możemy sobie sami rozrysować jakie jest nasze wyobrażenie układu funkcjonalnego, to najlepiej, aby w tym procesie wspomógł nas doświadczony projektant. Jest to o tyle istotne, że już na tym etapie powstają pierwsze założenia, które mają wpływ na wszystkie późniejsze decyzje projektowe.

Nawet jeśli zdecydowaliśmy się stworzyć koncepcję hali bez pomocy z zewnątrz – w końcu sami znamy najlepiej potrzeby własnego biznesu – to przy rysowaniu wizji zagospodarowania terenu niezbędny jest nam już architekt. W zależności od zapisów Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy dla naszej działki, będziemy zmuszeni dostosować nasz budynek do szeregu ograniczeń i wymogów, zapisanych przez urzędników w tych dokumentach. Nie bez znaczenia czasami, będzie nawet umiejscowienie niektórych pomieszczeń mogących być zagrożeniem z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, względem granic działki lub innych budynków.

Jaki powinien być projektant hal stalowych?

Najłatwiej wybrać projektanta lub biuro architektoniczne, gdy mamy w swoim otoczeniu zaufane osoby zajmujące się projektowaniem hal. Polecony lub zaprzyjaźniony architekt to jednak dopiero połowa sukcesu. Pytanie brzmi, czy projektował już obiekty takie jak hala stalowa, gdyż w większości przypadków z braku takiego doświadczenia wynika szereg błędów mających niemiłe konsekwencje dopiero na etapie realizacji. Każdy projektant zgodzi się z opinią, że zaprojektowanie hali to nic trudnego – w końcu zazwyczaj jest to prostokąt o dwuspadowym dachu, obudowany płytami warstwowymi. Gdy zajmiemy się jednak szczegółami, może się okazać, że koszt całego projektu będzie taki jak oszczędność wynikająca z właściwie zaprojektowanej konstrukcji i fundamentów.

Projekt budowlany do pozwolenia na budowę to tak naprawdę kilka projektów branżowych odpowiadających na opis wynikający z założeń i przepisów. Jednym z elementów, jaki w takim projekcie musimy uwzględnić, jest konstrukcja. Zawierają się w nim obliczenia statyczne, rysunki konstrukcyjne fundamentów oraz konstrukcji stalowej hali. Przygotowaniem tego projektu zajmuje się konstruktor, który otrzymuje zlecenie od wybranego przez nas architekta. W większych biurach taki konstruktor jest jednym z pracowników, podobnie jak u wykonawców optymalizujących projekty i posiadających własną produkcję konstrukcji. Jest to o tyle istotna część naszej dokumentacji, że zawarte w niej założenia dotyczące wysokości hali, nachylenia połaci dachu, czy szerokości hali – wpływają na cenę budowy. Pozostawiając je niezoptymalizowane, gdy mamy uzyskane na podstawie takiego projektu pozwolenie na budowę, nie będziemy mogli ich już zmienić. Wymagany będzie projekt zamienny, za który trzeba dodatkowo zapłacić.

Świadomy wybór konstruktora już na etapie projektu budowlanego może być kluczowy dla kosztów budowy hali.

Istnieje kilka sposobów na zabezpieczenie się przed błędami projektowymi wynikającymi z braku doświadczenia konstruktora, na którego wybór najczęściej nie mamy wpływu, jeśli decydujemy się na biuro projektowe lub projektanta. Jednym z nich może być włączenie do procesu projektowania firmy wykonawczej, która będzie pełnić rolę konsultanta, lub wykona branżowy projekt konstrukcyjny. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z projektantem i może mieć wpływ na cenę projektu przez niego oferowaną, jednak oszczędności wynikające z optymalnej konstrukcji to co najmniej dziesięciokrotność tych kosztów.

Podsumowując, wybór projektanta przygotowującego projekty budowlane powinien opierać się na jego doświadczeniu w projektowaniu hal stalowych. Dużo istotniejsza z punktu widzenia kosztów całej inwestycji może się okazać jego wiedza na temat interpretacji przepisów w odniesieniu do konkretnych i specyficznych dla takich obiektów zagadnień, niż cena usług jakie oferuje. Warto też rozważyć projektowanie z firmą wykonawczą lub włączenie w proces z wybranego przez nas architekta. W ten sposób łączymy teorię z praktyką w korzystny dla nas sposób.

Doradzamy jako partner biznesowy.
Udana realizacja inwestycji to obustronny sukces.

Copyright © Stalion 2024

Projekt i realizacja sideline.pl