Jak wygląda odbiór końcowy hali stalowej?

17/09/2020

Po zakończeniu prac budowlanych każdy Inwestor myśli już tylko o użytkowaniu swojej nowej hali stalowej. Żeby jednak można było przystąpić do działalności w obiekcie, należy dopełnić wszystkich formalności, czyli dokonać szeregu tzw. odbiorów budowlanych.

  • DOKUMENTACJA I ZMIANY W PROJEKCIE

Odbiór konstrukcji stalowej hali zaczyna się w pierwszej kolejności od zgromadzenia całej dokumentacji dotyczącej budowy – deklaracje zgodności, właściwości użytkowych, atesty i aprobaty. Jeśli pojawiły się tzw. nieistotne zmiany względem zatwierdzonego w starostwie projektu budowlanego hali to kierownik budowy wspólnie z projektantem powinni takie zmiany nanieść na kopiach rysunków z pozwolenia na budowę. Jeśli natomiast zmiany spełniają kryteriach tzw. istotnych, wówczas niestety wymagane jest nowe pozwolenia na budowę. Dlatego bardzo ważne jest, aby budowa hali stalowej przebiegała pod czujnym okiem wykonawcy, który na bieżąco będzie monitorował wszystkie wprowadzone przez Inwestora zmiany, aby zakończenie prac nie wiązało się z niepotrzebnymi problemami przy odbiorze.

  • PRÓBY, TESTY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Równocześnie z przygotowaniem dokumentacji, każdy doświadczony wykonawca przeprowadza niezbędne, wymagane prawem próby i sprawdzenia, jak np. próby szczelności wentylacji, działania systemu klap dymowych, napowietrzania itp. Na podstawie tego typu działań sporządzamy protokoły, które są potem niezbędnym elementem umożliwiającym finalny odbiór hali magazynowej. Na tym etapie przygotowywana jest dla Inwestora również inwentaryzację powykonawcza, w której uprawniony geodeta potwierdza, że to co wykonaliśmy jest wymiarowo zgodne z projektem i mieści się w ustalonych tolerancjach.  

  • ODBIÓR KOŃCOWY HALI STALOWEJ – CZAS

Kiedy już zgromadziliśmy powyższe dokumenty dotyczące hali, możemy powiadomić niezbędne organy – w pierwszej kolejności Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Służby te mają 14 dni na zapoznanie się z projektem hali i dokonanie niezbędnych odbiorów. Jeśli w tym czasie zgłoszenie pozostanie bez odpowiedzi, uznaje się, że jednostki te dokonały odbioru hali. Możemy wówczas zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który z kolei w 21 dni dokonana odbioru naszego obiektu i wyda zgodę na użytkowanie hali. 

Najczęstsze problemy na etapie odbioru końcowego

Decydując się na budowę hali z konkretnym wykonawcą czy to w systemie generalnego wykonawstwa, czy w systemie partnerskim lub pakietowym, możemy spotkać się przy odbiorze z problemami wynikającymi jeszcze z samego projektu.

Do najczęstszych błędów należy zabudowywanie antresoli wewnątrz hali pomimo braku pomieszczeń na drugiej kondygnacji w projekcie, oraz wszelkie kwestie uzgodnień pożarowych, które wynikają z teoretycznie „nieistotnych” zmian dokonywanych na różnych etapach budowy. Wykonawca wykonuje prace zgodnie z uzgodnionym zakresem i jeśli jest doświadczony oraz wykazuje się odpowiednim podejściem do współpracy będzie zwracał nam uwagę w miejscach, w których zmiany mogą wpływać na odbiór techniczny hali produkcyjnej. Z tego powodu dobrze jest wybrać firmę, która niekoniecznie musi odpowiadać za cały zakres prac, ale pełni rolę kierownika budowy aż do odbioru. Taka współpraca to właśnie jeden z filarów partnerskiej realizacji inwestycji.

Pomosty techniczne w hali produkcyjnej nie wpływają na jej klasę pożarową.

Doradzamy jako partner biznesowy.
Udana realizacja inwestycji to obustronny sukces.

Copyright © Stalion 2024

Projekt i realizacja sideline.pl