Fundamenty hali stalowej – kiedy ich wycena będzie realna?

2/10/2019

Najczęstszym problemem spotykanym w procesie budowy hali stalowej jest rozbieżność pomiędzy kalkulacjami kosztów wykonywanymi na podstawie projektu budowlanego przez różnych wykonawców. Dotyczy to szczególnie prac fundamentowych, a zdecydowana większość przypadków spowodowana jest złymi założeniami konstrukcyjnymi, przyjętymi już na samym początku. 

Nie pomagają również pobieżnie wykonane badania gruntu, lub ich brak. W takim przypadku najczęściej spotkamy się z ofertą, która zostanie zweryfikowana po zrealizowaniu projektów wykonawczych, lub nawet w trakcie budowy. Nie daje to żadnego bezpieczeństwa z perspektywy kontroli kosztów.

Hala stalowa zdecydowanie różni się w swojej konstrukcji od budynku murowanego i w związku z tym, nawet posiadając doświadczenie w budowie domu, nie możemy przenieść go bezpośrednio na planowaną inwestycję w technologii stalowej. Różnice występują już w sposobie posadowienia. Jeśli my lub architekt nie mamy doświadczenia w budowie hal stalowych, to dużo wiarygodniejszym doradcą niż intuicja i projektant, będzie wykonawca tego typu obiektów.

Jaki wybrać fundament pod halę stalową?

Projektując posadowienie i fundamenty hali stalowej musimy mieć świadomość, że wraz ze stalową konstrukcją nośną hali stanowią one konstrukcyjnie jedną całość. Przyjmowanie oddzielnych założeń do projektowania samych fundamentów jest dużym błędem i może zaowocować nieekonomicznymi rozwiązaniami już na etapie budowy. Konstruktor zajmujący się branżą konstrukcyjną powinien mieć doświadczenie w realizacji hal stalowych, aby prace postępowały sprawnie od projektowania do momentu otrzymania pozwolenia na budowę. Dzięki temu nasz projekt budowlany będzie nadawał się do realnej kalkulacji kosztów, a oferty przygotowane na jego podstawie będą możliwe do porównania.

Najczęściej stosowanym w budownictwie kubaturowym rozwiązaniem są stopy fundamentowe. Wynika to zarówno z ekonomii jak i specyfiki konstrukcyjnej. Fundamenty potrzebne są tylko w miejscach, w których planujemy słupy nośne. Właśnie dlatego, aby zoptymalizować zarówno konstrukcję stalową pod konkretne wymagania naszego projektu, jak i w ślad za tym dobrać właściwą wielkość stóp fundamentowych. Oba te projekty powinny powstawać w koordynacji. Wykonywanie projektu konstrukcji stalowej hali do istniejących już fundamentów raczej nie umożliwi optymalizacji kosztów. Oszczędności jakie wydawało się, że osiągnęliśmy na etapie fundamentowania znikają, ponieważ konstrukcja nie jest optymalnie zgrana z planem. 

Jakie fundamenty pod hale stalowe?

Należy też zwrócić szczególną uwagę na zgodność projektu fundamentów z projektem stalowej konstrukcji hali – zwłaszcza, jeśli planujemy najpierw wykonywać właśnie fundamenty, a dopiero w drugim etapie halę. Oznaczało to będzie najczęściej różnych wykonawców, a być może także różnych projektantów zaangażowanych do projektów wykonawczych. Zdecydowanie najbardziej rozsądną drogą jest realizacja tych projektów jako całość i – dopiero mając kompletną dokumentację – dzielenie prac na poszczególne etapy.

Wykonawcy hal stalowych mają swoje standardy i technologie. Przesyłając im do wyceny projekt z błędami w założeniach konstrukcyjnych musimy liczyć się z wieloma pytaniami i prośbami o uszczegółowienie. To z kolei może prowadzić do przyjmowania różnych rozwiązań przez różnych wykonawców, co finalnie uniemożliwia porównanie ich ofert. 

Doradzamy jako partner biznesowy.
Udana realizacja inwestycji to obustronny sukces.

Copyright © Stalion 2024

Projekt i realizacja sideline.pl